El canon de la SGAE

>

i encara més, per exemple:
http://www.youtube.com/watch?v=Zj8WI7TDR9c