Mètode científic i pensament crític.

>Fragment d’un episodi de la sèrie de Carl Sagan, en castellà.
Pot servir a mena d’introducció al que és la ciència i al seu mètode.