EDUCYPEDIA – The educational encyclopedia

>EDUCYPEDIA – The educational encyclopedia

Una web amb enllaços a materials interessants, però en anglès.
Alguns applets, etc. es poden fer servir tot i això.

Foto ScreenGrab:Una mica de Teoria Cinètica

>Una petita introducció a la Teoria Cinètica i els estats d’agregació de la matèria.Gasos: Variables d’estat

>Aquesta és una petita introducció als gasos i a les variables que defineixen el seu estat.