Una mica de Teoria Cinètica

>Una petita introducció a la Teoria Cinètica i els estats d’agregació de la matèria.Gasos: Variables d’estat

>Aquesta és una petita introducció als gasos i a les variables que defineixen el seu estat.Equilibri químic (per José Angel Hernández)

>