Gasos: Variables d’estat

>Aquesta és una petita introducció als gasos i a les variables que defineixen el seu estat.