Google suspende cuenta de Gmail y hace llorar a un niño.

>Google suspende cuenta de Gmail y hace llorar a un niño
¿Culpa de Google, de COPPA, o de los padres?

Això comenta un noticiari en línia.
Per descomptat, aquests nens no estan exposats a les cridaneres portades de revistes i CD de contingut adult que es poden veure sense esforç exposades als quioscos, ni molt menys als anuncis de prostitució suggeridorament il·lustrats de la premsa diària i esportiva.

Es pregunta sobre l’oportunitat de que els menors puguin accedir a GoogleDocs, Calendar, Llocs web, que crec que poden ser molt útils per a ells.
L’horari de classe llarg i partit força a les activitats extraescolars a horaris que impedeixen que puguin quedar per fer treballs conjunts del col·legi, continuar treballs per projectes,
Tinc comprovat el fàcil que els resulta fer-se al treball col·laboratiu en línia.
Crec que simplement s’hauria de demanar el permís als pares. És clar que els problemes venen més pels canvis unilaterals en els serveis. És més fàcil negar l’accés i fer-te mentir, i així no tenen cap responsabilitat.
A final no oblidem que és un servei “gratuït”, que paguem amb les nostres dades.