Una mica de Teoria Cinètica

>Una petita introducció a la Teoria Cinètica i els estats d’agregació de la matèria.